In Memoriam

In Memoriam

(Sinds 2010 overleden RVV-leden)

J.C (Joop) van de Pol (j.v.a 1963) overleed op 22 maart 2020.  In het jaar 1966-1967 was hij Praeses van C.S. Veritas en maakte hij zichzelf beroemd in de geschiedenis van Veritas door de aankoop van Stadskasteel Oudaen aan de Oudegracht in Utrecht. 


W.F.M. (Willem) de Vries (j.v.a 1959) overleed geheel onverwacht op 10 oktober 2019 te Amsterdam, in leven zeer waardig reünistlid. Hij was in 1964 ab actis van de IC en lid van het Sociëteitsbestuur Eigen Huys in 1962/63. Na zijn studententijd beef hij nauw betrokken bij de vereniging. Zes jaar lang was hij de voorzitter van de Reünisten Vereniging Veritas. Hij slaagde erin om de RVV en het CSV in 2016 te fuseren. Sinds 2017 zat hij in de reünistenraad. 


Jef Knol (j.v.a. 1958) overleed op 19 december 2010 te Zwolle. Hij studeerde sociale geografie en was het grootste deel van zijn loopbaan werkzaam voor het openbaar bestuur van de provincie Overijssel. Hij was gehuwd met Anneke Knol-Gerbrandy.


 Oscar van Hemel (jva 1956) overleed op 25 september 2010 te Delft. Oscar is geboren te Bergen op Zoom (1936), studeerde medicijnen aan de UvU, specialiseerde zich in de verloskunde en was na zijn pensionering actief op zijn vakgebied in ontwikkelingslanden. Hij was gehuwd met Christine Rietberg.


 Gerard Smink (jva 1964) overleed geheel onverwacht op 16 september 2010. Binnen de RVV was Gerard een gewaardeerd redacteur van de Vox sedert najaar 2007. De redactievergaderingen in het door hem zelf verbouwde enorme pakhuis aan de Amsterdamse Oudezijds Achterburgwal behoorden tot de gezelligste die de redactie zich herinnert. 


Caren van Egten (j.v.a. 1978) overleed op 4 augustus 2010. Zij was lid van het VB in 1982, vervolgens lid van de SVB en SVEH, honorair van Veritas en lid van verdienste. Zij studeerde biologie en economie en promoveerde in de bedrijfseconomie. Zij was partner bij PriceWaterhouseCooper en Hoogleraar Management Control en Bestuurlijke Informatievoorziening aan de Vrije Universiteit (VU) en lid van de Raad van toezicht bij de Universiteit van Utrecht.


Nancy Hoogsteder-Kattenburg Schuler (j.v.a.1958), studeerde Duitse taal en letterkunde en was leraar aan middelbare scholen in Bussum en Hilversum. Zij is op 24 juni 2010 zeer onverwacht overleden na een ziekbed van 10 dagen.


Mevrouw R. Smeets-van der Putten (j.v.a. 1947), socioloog,  overleed op 21 mei 2010 te Eindhoven.


Jan van Rooijen (j.v.a. 1967) overleed 20 mei 2010. Jan is geboren in augustus 1945. Zijn middelbare school volgde hij eerst op het klein seminarie in Uden en daarna het Bonifatiuscollege in Utrecht. N het vervullen van zijn militaire dienstplicht is hij in 1967 met zijn studie notarieel in Utrecht begonnen. Hij was lid van dispuut Lam. Zijn jaarclub heet het Roggelpotje. Jan is in 1974 afgestudeerd, heeft daarna als kandidaat notaris gewerkt en is in 1988 benoemd tot notaris in Maarssen. Zijn beroep heeft hij tot 2003 met veel plezier uitgeoefend. Hij was getrouwd met Marja Schuurman.


 Albert Smulders (j.v.a. 1942) overleed in april 2010 te Breda. Hij was arts.


Jos Jakobs (jva 1964) overleed op 21 april 2010 in Amsterdam. Jos studeerde sociologie en trad toe tot de eerste bedrijfscommissie van Veritas. Na zijn studie werkte hij bij de Gemeente Amsterdam, voordat hij zijn eigen organisatie-adviesbureau opzette.


Pieter Beekman (jva 1948) overleed op 12 april 2010 te Waalwijk. Hij was arts.


Ton Lelieveldt-Pot (jva 1953), echtgenote van Herman Lelieveldt (reünist van Virgil) is overleden op 25 januari 2010.


Marinus Zijlmans (1927-2010, j.v.a. 1945; Spon) overleed op 26 februari 2010 te Waalwijk. Hij kwam in september 1945 in Utrecht aan en ging veeartsenijkunde studeren. Na afstuderen vestigden Marinus en zijn vrouw  Ine zich in Sprang-Capelle, waar ze 40 jaar samen een praktijk voor grote huisdieren bestierden, die in 1993 door hun zoon Louis werd overgenomen. Zij verhuisden toen naar Waalwijk, het geboortedorp van Ine, waar haar vader ook dierenarts is geweest (hij studeerde in 1923 af). Marinus laat zijn echtgenote, 5 kinderen, 9 kleinkinderen achter.


Rob (R.J.W.) Bellekom (j.v.a. 1968) overleed op 23 april 2011. Hij was huisarts te Breukelen en huisartsopleider aan het UMC. Hij was gehuwd met Marjolijn Struijs, ook RVV-lid (j.v.a. 1967).


Lex Drosten (1959), sociaal geograaf; voormalig rector van het Isala-college, overleed op 13 maart 2014. Op Veritas was Lex o.m. mede-oprichter van het dispuut Kikker.


Virginie Korte-Van Hemel (1950), Op 3 april 2014 overleed Virginie Korte-van Hemel op de leeftijd van bijna 85 jaar in haar woonplaats Bussum. In 1929 in Bergen op Zoom geboren, was ze het vijfde kind van een gezin van elf kinderen. Eind 1949 verhuisde het gezin naar Hilversum met zijn radio-omroepen die haar vader, van beroep componist en muziekleraar, meer mogelijkheden gaf voor zijn professionele ontplooiing terwijl de kinderen konden gaan studeren aan de universiteit Utrecht. Virginie studeerde rechten en trouwde in 1955 met Herman Korte (1921-2009), indoloog. Samen begonnen ze een advocatenpraktijk in Bussum. Daarnaast was Herman Korte politiek actief voor het CDA. Virginie werd ook actief in het CDA, kwam in de gemeenteraad (1966-78) en was in Bussum wethouder (1970-74). Later werd ze CDA- parlementslid (1977-82). Als staatsecretaris van Justitie in de kabinetten Lubbers I en II (1982-89) kreeg Virginie heikele onderwerpen in haar portefeuille, waarbij voortdurend pijnlijke keuzes gemaakt moesten worden. In 1989 diende ze een volledig herziene versie van de “Vreemdelingenwet” in. Zij was persoonlijk verantwoordelijk voor de goedkeuring van asielaanvragen die toen al jaarlijks in aantal toenamen. Na haar 60ste jaar verliet ze geleidelijk de politiek na het lidmaatschap van de Eerste Kamer (1991-92) en Raad van State (1992-99). 


Jef Knol (j.v.a. 1958) overleed op 19 december 2010 te Zwolle. Hij studeerde sociale geografie en was het grootste deel van zijn loopbaan werkzaam voor het openbaar bestuur van de provincie Overijssel. Hij was gehuwd met Anneke Knol-Gerbrandy.


Oscar van Hemel (jva 1956) overleed op 25 september 2010 te Delft. Oscar is geboren te Bergen op Zoom (1936), studeerde medicijnen aan de UvU, specialiseerde zich in de verloskunde en was na zijn pensionering actief op zijn vakgebied in ontwikkelingslanden. Hij was gehuwd met Christine Rietberg.


 Gerard Smink (jva 1964) overleed geheel onverwacht op 16 september 2010. Binnen de RVV was Gerard een gewaardeerd redacteur van de Vox sedert najaar 2007. De redactievergaderingen in het door hem zelf verbouwde enorme pakhuis aan de Amsterdamse Oudezijds Achterburgwal behoorden tot de gezelligste die de redactie zich herinnert. 


Caren van Egten (j.v.a. 1978) overleed op 4 augustus 2010. Zij was lid van het VB in 1982, vervolgens lid van de SVB en SVEH, honorair van Veritas en lid van verdienste. Zij studeerde biologie en economie en promoveerde in de bedrijfseconomie. Zij was partner bij PriceWaterhouseCooper en Hoogleraar Management Control en Bestuurlijke Informatievoorziening aan de Vrije Universiteit (VU) en lid van de Raad van toezicht bij de Universiteit van Utrecht.


Nancy Hoogsteder-Kattenburg Schuler (j.v.a.1958), studeerde Duitse taal en letterkunde en was leraar aan middelbare scholen in Bussum en Hilversum. Zij is op 24 juni 2010 zeer onverwacht overleden na een ziekbed van 10 dagen.


Mevrouw R. Smeets-van der Putten (j.v.a. 1947), socioloog,  overleed op 21 mei 2010 te Eindhoven.


Jan van Rooijen (j.v.a. 1967) overleed 20 mei 2010. Jan is geboren in augustus 1945. Zijn middelbare school volgde hij eerst op het klein seminarie in Uden en daarna het Bonifatiuscollege in Utrecht. N het vervullen van zijn militaire dienstplicht is hij in 1967 met zijn studie notarieel in Utrecht begonnen. Hij was lid van dispuut Lam. Zijn jaarclub heet het Roggelpotje. Jan is in 1974 afgestudeerd, heeft daarna als kandidaat notaris gewerkt en is in 1988 benoemd tot notaris in Maarssen. Zijn beroep heeft hij tot 2003 met veel plezier uitgeoefend. Hij was getrouwd met Marja Schuurman.


 Albert Smulders (j.v.a. 1942) overleed in april 2010 te Breda. Hij was arts.


Jos Jakobs (jva 1964) overleed op 21 april 2010 in Amsterdam. Jos studeerde sociologie en trad toe tot de eerste bedrijfscommissie van Veritas. Na zijn studie werkte hij bij de Gemeente Amsterdam, voordat hij zijn eigen organisatie-adviesbureau opzette.


Pieter Beekman (jva 1948) overleed op 12 april 2010 te Waalwijk. Hij was arts.


Ton Lelieveldt-Pot (jva 1953), echtgenote van Herman Lelieveldt (reünist van Virgil) is overleden op 25 januari 2010.


Marinus Zijlmans (1927-2010, j.v.a. 1945; Spon) overleed op 26 februari 2010 te Waalwijk. Hij kwam in september 1945 in Utrecht aan en ging veeartsenijkunde studeren. Na afstuderen vestigden Marinus en zijn vrouw  Ine zich in Sprang-Capelle, waar ze 40 jaar samen een praktijk voor grote huisdieren bestierden, die in 1993 door hun zoon Louis werd overgenomen. Zij verhuisden toen naar Waalwijk, het geboortedorp van Ine, waar haar vader ook dierenarts is geweest (hij studeerde in 1923 af). Marinus laat zijn echtgenote, 5 kinderen, 9 kleinkinderen achter.


Rob (R.J.W.) Bellekom (j.v.a. 1968) overleed op 23 april 2011. Hij was huisarts te Breukelen en huisartsopleider aan het UMC. Hij was gehuwd met Marjolijn Struijs, ook RVV-lid (j.v.a. 1967).


Lex Drosten (1959), sociaal geograaf; voormalig rector van het Isala-college, overleed op 13 maart 2014. Op Veritas was Lex o.m. mede-oprichter van het dispuut Kikker.


Virginie Korte-Van Hemel (1950), Op 3 april 2014 overleed Virginie Korte-van Hemel op de leeftijd van bijna 85 jaar in haar woonplaats Bussum. In 1929 in Bergen op Zoom geboren, was ze het vijfde kind van een gezin van elf kinderen. Eind 1949 verhuisde het gezin naar Hilversum met zijn radio-omroepen die haar vader, van beroep componist en muziekleraar, meer mogelijkheden gaf voor zijn professionele ontplooiing terwijl de kinderen konden gaan studeren aan de universiteit Utrecht. Virginie studeerde rechten en trouwde in 1955 met Herman Korte (1921-2009), indoloog. Samen begonnen ze een advocatenpraktijk in Bussum. Daarnaast was Herman Korte politiek actief voor het CDA. Virginie werd ook actief in het CDA, kwam in de gemeenteraad (1966-78) en was in Bussum wethouder (1970-74). Later werd ze CDA- parlementslid (1977-82). Als staatsecretaris van Justitie in de kabinetten Lubbers I en II (1982-89) kreeg Virginie heikele onderwerpen in haar portefeuille, waarbij voortdurend pijnlijke keuzes gemaakt moesten worden. In 1989 diende ze een volledig herziene versie van de “Vreemdelingenwet” in. Zij was persoonlijk verantwoordelijk voor de goedkeuring van asielaanvragen die toen al jaarlijks in aantal toenamen. Na haar 60ste jaar verliet ze geleidelijk de politiek na het lidmaatschap van de Eerste Kamer (1991-92) en Raad van State (1992-99).


Ed de Maat (1952), internist, overleed op 6 october 2013. Hij was op Veritas o.m. President van de sociëteit Eigen Huis.


Geert Jan Nillesen (1951) studeerde sociale geografie; overleden in 2014.


Charles Buys (1961) overleed op 2 april 2014. Hij was negen maanden praeses collegii in het bestuur 1964-1965. Hij had er net een bestuursjaar in de in 1963 opgerichte studentenvakbond (SVB) opzitten. De SVB had zich mede tot doel gesteld om de traditionele studentengezelligheidsverenigingen van hun bevoorrechte positie te halen. De echte veranderingen in de studentenwereld vonden later plaats, in 1968, maar toen was Charles al lang aan zijn wetenschappelijke carrière begonnen. Zijn tomeloze energie kwam onder meer tot uiting in het boekje dat hij onder het pseudoniem K. Baartmans deels nog tijdens zijn bestuursjaar schreef over de kleurrijke politicus Boer Koekoek. Met zijn scherpe intelligentie vond hij later zijn eigen studierichting uit: de biomathematica.


Henriëtte Alting van Geusau (1959) studeerde geneeskunde en was o.m. huisarts in Zoetermeer. Ze woonde in haar studententijd tegenover KNG54 en was in 1962/'63 Presidente van de Meisjeskring (MK); overleden in 2014.


Ton Hillebrand (1933). Op 23 augustus 2014 overleed Ton Hillebrand op de leeftijd van honderd jaar. Ton is tot het eind van zijn leven betrokken gebleven bij Veritas. Na Rolduc studeerde Ton medicijnen. In 1933 werd hij lid van Veritas. In 1936 zat hij zelf in de Installatiecommissie. Een van de groenen was Phili van Meerendonk, die in 1944 met Ton is getrouwd. Phili overleed in 2009. Ton zong in het Chorus Virorum, schreef onder meer Het Faculteitslied, speelde in door Jan Derks geschreven stukken en werd in 1937 praeses van Veritas. In 1947 ging hij werken bij het Tegelse ziekenhuis “De Goddelijke Voorzienigheid”, waar hij in 1954 geneesheer-directeur werd. Later liet hij een nieuw ziekenhuis bouwen: het Sint Willibrord Ziekenhuis (1964). Dat doet hij in 1984 nog een keer, resultaat het Sint Maartens Gasthuis, en dan gaat hij, zeventig jaar intussen, met pensioen.


Thea Horsmans (1964) studeerde biologie; overleden in 2014.


Dick Donker (1953), zenuwarts en Master of Arts (musicologie). Was op Veritas o.m. President van de sociëteit Eigen Huis. Tot 2009 was hij voorzitter van de RVV, een functie die hij bijna tien jaar vervulde. Hij overleed in 2014.


Mw. A.L.J.M. van den Hondel-Telders (Irène) overleed op 4 november 2014. Zij kwam in 1955 aan en was gehuwd met Jan van den Hondel (j.v.a. 1953).


Mw G.L.M. Schonk-Perik, geboren 10-02-1923, is op 13 januari 2015 overleden. Zij is een actief Veritaslid geweest in de periode 1941-1948. Met name in de periode aan het einde van WO II en direct daarna heeft zij zich erg ingespannen om de vereniging (en met name de Meisjeskring) weer nieuw leven in te blazen.


Piet van Paassen (1951) studeerde diergeneeskunde en was jarenlang bestuurslid van de RVV. Hij overleed in 2015.


Hans Korenromp (1958), socioloog; overleden in 2015.


Mieke Scheijmans-Ritzen (1950), apotheker; overleden in 2015.


Ton Christiaans overleed op 26 juli 2015, 87 jaar oud. Hij kwam aan op Veritas in 1950 en studeerde medicijnen. In 1961 vestigde hij zich in Bergeyk als huisarts. Hij volgde daar Albert Smulders op, een spraakmakende oud-Veritijn.


Harry Tomlow (j.v.a. 1963) stierf op 17 maart 2016, 70 jaar oud. Net als zijn vader en zijn broer werd hij notaris, in zijn geval met als standplaats o,m, Montfoort. Op Veritas was hij fiscus van het Eigen Huis-bestuur en vele jaren later ook senior-adviseur van SVB en SVEH. Hij werd benoemd tot Lid van Verdienste. Hij was lid van de jaarclub Fust  en het dispuut Kikker.