RVV

REUNISTEN

Reünisten Vereniging Veritas (RVV)

De RVV werd als een afzonderlijke vereniging opgericht in 1988, in de aanloop naar het Eeuwfeest van Veritas in 1989. Na een snelle groei tot meer dan 1700 leden, liep het ledental in de jaren daarna geleidelijk terug, tot het huidige niveau van ca. 1000 leden. Een groot deel van de RVV-leden komt uit de jaargangen vóór 1970. In de jaren zeventig raakte Veritas in verval, dus uit die jaargangen kwamen weinig leden. In de jaren tachtig herleefde Veritas. 

Tot de belangrijkste tradities van de RVV behoort de jaarlijkse ‘kroonjaar-reünie’. Kroonjaar is het Veritas-jaar dat vijftig jaar eerder is aangekomen. Het programma bestaat uit een samenkomst, met na afloop de zogenaamde Mei-lezing plaats en later op de dag een borrel en diner op Veritas. De Mei-lezing-traditie werd in de beginjaren van de RVV trouw voortgezet, maar werd toen onderbroken. In 2009 werd de traditie hervat.  Als regel wordt de lezing gehouden door een oud-Veritijn.

Verder geeft de RVV driemaal per jaar een blad uit, de Reünisten Vox. Zie onder het tabblad VOX.

VERITAS-reünisten

Hoewel Veritas statutair altijd reünisten heeft gekend, werd rond 2010 in overleg met de RVV een stap gezet naar een meer actief reünistenbeleid, in eerste instantie door gegevens van oud-leden systematisch vast te leggen. Er werd verder een Veritas-reünistlidmaatschap ingesteld, dat later automatisch gold voor alle Veritijnen die vijf jaren actief lid waren geweest.

Veritas-reünistleden worden op de hoogte gehouden van het relevante nieuws door middel van periodieke reünistenmails en brieven. Daarnaast worden er voor de reünistleden exclusieve activiteiten georganiseerd zoals de restjesborrel voor kerst, de vierde dag van de Hattrick in maart en de vrijdag van de UIT in augustus. Ook vinden er af en toe specifieke borrels plaats, zoals jaarborrels.

In 2014 heeft Veritas voorts een Reünisten-bestuur ingesteld, als een commissie van de Algemene Ledenvergadering.

Samengaan van RVV en Veritas-reünisten

Al vanaf 2008 bestaan plannen om een hereniging van Veritas en RVV tot stand te brengen, en tot één reünist-lidmaatschap te komen. Het vinden van de beste juridische formule om dit te bereiken, heeft veel tijd gekost. In 2014/2015 zijn Veritas en de RVV echter tot de conclusie gekomen dat een volledige juridische fusie van RVV en Veritas de oplossing is. Het plan is de fusie op 1 augustus 2016 tot stand te brengen. De RVV als zodanig zal dan worden opgeheven. Als adviesorgaan voor het Reünisten-bestuur en het Veritas-bestuur zal een Reünisten-raad worden ingesteld, waarin ook vertegenwoordigers van de (voormalige) RVV plaatsnemen.

Fusie tussen RVV en CSV

Op 31 juli 2016 is de akte van fusie tussen RVV en CSV verleden door notaris Mr. J. Penders van notariskantoor Koch en Compaijen te Utrecht,. De plechtigheid vond plaats in de bestuurskamer van Veritas op Kromme Nieuwegracht 54 te Utrecht. Naast de notaris waren aanwezig Lisa van Hal (i.t. Praeses Collegii), Wouter de Waart (i.t. Vice-Praeses en Ab Actis/Externe), Henri van Heugten (voorzitter RVV), Willem de Vries (Vicevoorzitter, Secretaris en Penningmeester RVV) en Pim van Riet (bestuurslid RVV). Als bijzondere gast was aanwezig Jan-Willem Koch, die in 1988 als notaris de oprichtingsakte van de RVV had verleden.