Enter Title

Recidivistenlied = Reünistenlied

 

En hier staan wij oude stakkers

Die reeds lang zijn heen gegeaan,

Uit het midden onzer makkers

En in het volle leven staan.

Voor altijd voorbij

Die blijde mei

Maar nog eenmaal willen wij fuiven

Met ons oud verroeste hart

En dan keren wij naar onze dorpen

Met een lome-loden smart.