Enter Title
Gaudeamus igitur
Iuvenes dum sumus.
Post iucundam juventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.
Laat ons verblijden
Zolang we nog jong zijn.
Na een fijne jeugd
Na de ellende van hoge leeftijd
Zal de aarde ons hebben.
Ubi sunt qui ante nos?
In mundo fuere?
Vadite ad superos
Transite in inferos
Hos si vis videre.
Waar zijn onze voorgangers?
Waar ter wereld?
Ga naar de hemelen
Stap over naar de hel
Als je hen wilt zien.
Vita nostra brevis est
Brevi finietur.
Venit mors velociter
Rapit nos atrociter
Nemini parcetur.
Ons leven is kortstondig
Spoedig zal het eindigen.
De dood komt snel
En grist ons op wrede wijze weg
Niemand wordt door hem gespaard.
Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet!
Vivant membra quaelibet!
Semper sint in flore!
Leve de universiteit!
Leven de professoren!
Leve elke student!
Leven alle studenten!
Mogen zij altijd blijven bloeien!
Vivant omnes virgines
Faciles, formosae!
Vivant et mulieres
Tenerae amabiles
Bonae laboriosae.
Lang leven de meisjes
Makkelijk en mooi!
Leven ook de vrouwen
Lief en om van te houden
Goed en werkzaam.
Vivat et respublica
Et qui illam regit.
Vivat nostra civitas
Maecenatum caritas
Quae nos hic protegit.
Leve ook de staat
En degene die deze leidt.
Leve onze stad
En de goedheid van de weldoeners
Die ons hier beschermen.
Pereat tristitia
Pereant osores.
Pereat diabolus
Quivis antiburchius(nep-latijn voor "anti-student")
Atque irrisores.
Laat de treurnis vergaan
Laat de hatenden vergaan.
Laat de duivel vergaan
Laat ook de anti-student vergaan
En ook de spottenden.

Van elk couplet wordt de laatste regel altijd twee maal gezongen.