Enter Title

1960 Snooken

Napoleon,

Een enkele Potifar,

Gladde fabrieksprodukten uit een grotestadsbazar,

Zo klitten wij,

Egale stijfselbrij,

Als ongeslepen vlakken der conglomeratiekei.

O, Hak ons vrij;

Toe, splijt de klei,

Ook uit nihilens spatten onvermoede vonken los.

Niet monomaan,

Maar in een ruim bestaan

Beschrijven wij onze baan.

Ik doe niet adequaat

Maar pleeg steeds plagiaat,

Ik ben slechts surrogaat

Zoals een foet goed staat.

Al ben ik primitief,

Nu nog niet constructief,

Ach heren alstublieft,

Neem mij toch maar voor lief.

Ach, verstrooid nog als confetti

Kwamen wij hier bloedloos aan,

Laat ontspannen als spaghetti

Ons het leven binnengaan

Als de vlag van de code onze modderlading dekt

Kunnen wij existeren vanuit ons kinderbed (bis)

Melodieën: 1 The March of the Heralds (Herkenningsmelodie van AVRO’s Wekelijkse Sportrevue); 2 Milord (Edith Piaf/Corry Brokken); 3 Deutschlandlied (Deutschland über alles)

In 1960 werden pal na elkaar twee groentijden gehouden. De eerste groep telde ongeveer 120 foeten en meisjes, en heette het Snookenjaar. In het groenentoneel van de Snooken zat het ‘Avanti Populo’, het fascistenlied van Mussolini, dat een dusdanige populariteit genoot dat het steeds vaker aan het jaarlied werd toegevoegd. Soms werd bij de slotregel ‘Per Benito Mussolini’ ook de fascistengroet gebracht, hetgeen niet altijd even geamuseerd werd ontvangen.