Enter Title

1960 Olympisch Jaar

Met de waterlanders in ons oog

Komen wij hier aan de start

Onze moeder zei nog: houd het droog,

Maar de toestand is verward.

Transpirerend en vol argwaan

Staan wij in de biosfeer

Want wij leren voor een goede baan

En verlangen heus niet meer.

Jean-Paul Sartre lazen wij kapot,

Maar die vent is veteraan.

Claus en Mulisch zijn al even rot,

Maar wat komt het er op aan.

Sla uw slag op onze botte kop,

Splijt hem open tot de pit

Dan ontdekt u dat er naast de snob

Wel een VERITIJN in zit.

Melodie: Amerikaanse mariniersmars

Zanginstructeurs: Fons Ravensloot en Arnold Scaf

De tweede groep foeten en meisjes in 1960 telde bijna tweehonderd, en werd genoemd naar de Olympische Spelen van dat jaar. De helft van de foeten werd lid van de juist opgerichte sociëteit Polypous.