Enter Title

Voortbestaan van Veritas staat op het spel

Het Os van Bos werd hedennacht gestolen!

Van onze academische verslaggever

Hedenmorgen is door onverlaten het beroemde Os van Bos ontvreemd uit sociëteit Eigen Huis van de studentenvereniging Veritas aan de Kromme Nieuwe Gracht.  In eerste instantie werd gedacht aan een studentikoze grap, maar rechercheurs van de gemeentepolitie hebben duidelijke en recente sporen van braak gevonden in twee massieve deuren. Een getuige meldde dat hij 's nachts in de sociëteit lag te slapen en even wakker werd van het geluid van brekend glas. Hij dacht twee gemaskerde personen te hebben gezien, gekleed in donkere jassen, maar herkende ze niet. Denkend dat het een droom was is hij verder geslapen. Toen hij bij het ochtendgloren wakker werd door verkeerslawaai, trof hij een andere slapende student aan en elkaar ondersteunend zijn zij huiswaarts gegaan. Beide studenten zijn door de politie van hun bed gelicht en gehoord als mogelijke verdachten. Hun beschonkenheid was echter van zodanige aard dat zij zeker geen dader kunnen zijn geweest. Een van beiden wist zich zelfs niet te herinneren hoe hij ter plekke was gekomen, aangezien hij dacht voor een tentamen aan het blokken te zijn.  Desgevraagd verklaart de praeses van de sociëteit: "Het Os van Bos is een, voor de sociëteit belangrijk traditioneel voorwerp. Het is een eeuwenoud Os Bovis, ofwel de schenkel van een koe of, waarschijnlijker zelfs, van een jonge oeros.

Oorspronkelijk werd het opgegraven in het veen van de Peel, bij wat de resten bleken te zijn van een dorpsoudste uit de laatste IJstijd. Het Os is noodzakelijk bij het voorzitten van de vergaderingen van het Eigen Huis."  Een toevallig aanwezige honorair voegt toe: "Hoewel het bot dus zeer oud is, werd het begin deze eeuw aangeboden door de eerste veterinair die lid werd van Eigen Huis. Het Os ontleent zijn naam aan de vrij recente toestemming van de Veritas reünist Jonkheer Bosch van Oud-Amelisweerd om met hem in verband te worden gebracht. Sedert 1950 is de voorzittershamer dan ook bekend als het "Os van Bos"".  De praeses van Eigen Huis benadrukt bij ons vertrek, dat het voortbestaan van de sociëteit in haar huidige vorm groot gevaar loopt, indien het Os niet ten spoedigste wordt teruggevonden. Hij spreekt de vrees uit dat zonder Os het voortbestaan van deze exclusieve mannelijke sociëteit wordt bedreigd door de vreeswekkend toenemende emancipatie van de vereniging Veritas. Het sociëteitsbestuur heeft daarom reeds nu een commissie ingesteld om het verdwijnen van het Os diepgaand te onderzoeken en te zorgen voor de spoedige terugkeer van dit belangwekkende reliek. Hij verwacht dat de commissie binnen enkele dagen terug zal komen met het authentieke Os van Bos.

JWH 2002